Y Llawlyfr Cyfrannau Cymunedol

Y canllaw diffiniol ar gyfer cyfranddaliadau cymunedol - sy'n cwmpasu'r holl ofynion cyfreithiol perthnasol a safonau arfer da gwirfoddol ar gyfer cynnig cyfranddaliadau.

If you have any questions or suggestions for new information you would like to find in the Handbook, contact the team by email at communityshares@uk.coop